HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in

BIG – Branschsamverkan I Grunden

BIG – Branschsamverkan i grunden är ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades under senhösten 2013, och påbörjade sin verksamhet den 1 januari, 2014. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

BIG består idag av 5 partners och för närvarande pågår 20 projekt/förstudier inom ramen för BIG.
 Läs mer


Pågående
projekt

Vid VIP-mötet presenterades flera av BIGs pågående och avslutade projekt. Årets VIP möte kommer att genomföras i Stockholm den 24-25 oktober.  

Läs mer om de VIP-möten som genomförts.        

Läs mer om BIGs projekt under rubriken projekt.


           


         


Vill du medverka?                  

BIG är ett branschgemensamt program som bygger på samverkan mellan olika aktörer i branschen, såsom entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer som på olika sätt kan bidra till att uppnå målen.

Ett sätt att medverka i BIG är att delta i referensgrupp till något av BIG-projekten. Anmäl ditt intresse till BIG

           

                  
         


          

Utlysning 2019 - Besked

Granskningsprocessen för den ordinarie utlysning för BIG-projekt med uppstart under 2019 är nu avslutad.

2019 års prioriterade områden är;
- Höghastighetsjärnväg
- Hållbarhet och beständighet
- Ökad produktivitet

Mer om BIGs inriktning kan du läsa i om i inriktningsdokumentet för 2019.

Under hösten 2018 genomfördes en vidare bearbetning av flera av projektskisserna i samverkan mellan utförare och Trafikverket. Detta har resulterat i att 11 projektbeskrivningar nu kommer att översändas till Trafikverkets portföljer för beslut med efterföljande uppstart av projekten. 

Uppdaterat 2019-01-21
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
25 augusti 2019
Rapport publicerad: Tjälproblem i lerterass
20 augusti 2019
BIG utlysning 2020 - 18 skisser erhållna
6 maj 2019
BIG utlysning inför 2020 - ÖPPNAT
[Alla]
Kommande aktiviteter
23-24 okt 2019
BIG VIP-möte
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum