HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in

BIG – Branschsamverkan I Grunden

BIG – Branschsamverkan i grunden är ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades under senhösten 2013, och påbörjade sin verksamhet den 1 januari, 2014. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

BIG består idag av 5 partners och för närvarande pågår drygt 20 projekt inom ramen för BIG.
 Läs mer

Under 2021 kommer verksamheten inom BIG att utvärderas. Mer information publiceras succesivt här.


P
rojekt

Projektblad för avslutade projekt kommer succesivt att tas fram. Redan nu kan du hämta de första projektbladen och på ett enkelt sätt ta del av projektresultaten.

Några av de resultat du kan läsa om är:
- Provtagningskvalitet
- 3D effekter i släntstabilitet
- Packning
- Hantering av silt 

           


         


Vill du medverka?                  

BIG är ett branschgemensamt program som bygger på samverkan mellan olika aktörer i branschen, såsom entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer som på olika sätt kan bidra till att uppnå målen.

Ett sätt att medverka i BIG är att delta i referensgrupp till något av BIG-projekten. Anmäl ditt intresse till BIG

Inför 2022 så kommer BIG att utöka möjligheterna för branschen att ta del av de forskningsresultat som kommer fram inom BIG. Projektblad, seminarium och webbinarium är några av planerna.

Missa inte BIGs lunch webbinarium sista fredagen i månaden. Där erbjuds intressant forskningsresultat som en krydda till lunchen.

           

                  
         


          

Utlysning inför 2023 -Stängt

BIG genomför årligen en utlysning för att inom prioriterade områden identifierade de mest relevanta forskningsidéer som bör finansieras.

2023 års prioriterade områden är:
- Framtidens krav
- Effektivt byggande
- Ny generation Järnväg

Fram till den 12 augusti var det totalt 15 stycken projektskisser som kom in till BIG. Nu pågår arbetet med att utvärdera och rangordna inkomna idéer.

 Läs mer... Följ BIG på LinkedIn    

 

Uppdaterat 2022-08-22
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum