HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Logga in


                                                                                                                                                                                                                          Foto: G. Franzén

Titel: LCC för geotekniska förstärkningar

Utförare: ÅF (LTU)
Startår: 2014
Slutår: 2014
Kontaktperson: Stefan Eklund

Sammanfattning
Trafikverket ställer i sina upphandlingar krav på att man ska utföra en LCC-analys för aktuellt projekt.

Idag finns inget bra fungerande verktyg för att beskriva LCC-analys för geotekniska grundförstärkningar varför det finns ett behov av att utveckla ett sådant. Modellen ska även förberedas för att kunna användas i LCA-analyser avseende CO2. LCA analys i infrastrukturprojekt kommer troligen att bli ett framtida krav från trafikverket.

Projektet ska sammanfatta kunskapsläget för bedömning av livslängd och LCC-kostnad för geokonstruktioner.
Redovisa och värdera metoder för bedömning av LCC-kostnad för geokonstruktioner och markförstärkningsmetoder. Parallellt genomförs en enkel analys för att identifiera luckor och nödvändigt underlag för att genomföra en LCC-analys för geokonstruktioner baserat på dagens kunskap. 
 
Dessutom ska projektet ge förslag på ett verktyg som är konkret och som är användbart för att utföra LCC-analys i infrastrukturprojekt. Verktyget ska ha koppling till AMA-koder och med möjlighet att redovisa osäkerheter i kostnader genom ett högsta och lägsta intervall.

Publicerat material
Här ges efterhand som material publiceras inom projektet referenser samt i de fall det är möjligt en direkt länk till det publicerade materialet.

Uppdaterat 2014-09-14
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum