HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt


                                                                                                                                                                                                                          Foto: B. Westerberg

Titel: Sättningar i sulfidjord

Utförare: SGI
Startår: 2013
Slutår: (2016) 2017
Kontaktperson: Bo Westerberg

Sammanfattning
Syftet med projektet är att för sulfidjord: i) öka kunskapen om kompressionsegenskaper inkl. krypegenskaper ii) ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar avseende: a) Laboratorie- och fältförsök b) fältmätningar c) prognostisering av sättningar iii) ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar.

Del 1 i projektet, etablering av provbankar i nya provfältet Lampen, har slutrapporterats genom Mattias Anderssons licentiatuppsats vid LTU i okt 2012. Del 2 i projektet omfattar inventering och beräkningar av fältfall, numeriska simuleringar av provbankar i Lampen samt fortsatt uppföljning av provbankarna i Lampen.

Publicerat material
 M. Andersson, B. Westerberg, (2013) "Provfält - en investering för framtiden", Bygg & Teknik, nr 1, 2013

B. Westerberg, M. Andersson (2015), "Compression properties of an organic clay" ECSMGE, Edinburgh

B. Westerberg, M Andersson (2013), "A new test field in sulphide clay with test embankments for study of compression properties" ICSMGE, Paris

B. Wsterberg, M. Andersson (2014), "Sulfidjordars skjuvhållfasthet och andra geotekniska egenskpaer - inte som andra jordar". Grundläggningsdagen 2014

B. Vesterberg (2018) "Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar" SGI-rapport 41

Uppdaterat 2018-04-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum