HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålar Foto: S. Larsson

Titel: Fältförsök och numeriska analyser avseende maximalt avstånd mellan KC-pelare

Utförare: Skanska/KTH
Startår: 2014
Slutår: 2016
Kontaktperson: Stefan Larsson

Sammanfattning

En mycket vanlig tillämpning för djupstabilisering med kalkcementpelare är reduktion av långtidssättningar för låga bankar på lös jord. Vid dessa tillämpningar är den påförda lasten relativt liten vilket gör att de beräknade konsolideringssättningarna är små. Krypsättningar som utvecklas i kalkcementpelare anses vara små och men är svåra att prediktera eftersom det idag saknas tillräckligt med data. Istället blir det valvverkan som blir dimensionerande med basis från teori och praxis från andra tillämpningar, vilket anses vara konservativa. Vidare kan kostnaderna för jordförstärkningen reduceras genom att installera pelare med större diameter. Den ekonomiska vinningen av att kunna optimera cc-avstånden och pelardiametern för djupstabilisering är påtaglig.

Syftet med studien är att via krypförsök och fältförsök erhålla data som bas för numerisk simulering och jämförelser med analytiska modeller för spänningsfördelning som nyligen tagits fram för andra tillämningar såsom stenpelare och pålar. Målet är att kunna ge vägledning för framtida rekommendationer kring vilket maximalt centrumavstånd som är lämpligt givet andra geometriska förutsättningar samt lerans och kc-pelarnas egenskaper.

Publicerat material
Stefan Larsson, Sebastian Adevik, Razvan Ignat, Sadek Baker (2014). A case study of the effect of using surcharge fill as a complement to ground improvement with dry deep mixing. Proc. DFI-EFFC International Conference on Piling and Deep Foundations, Stockholm, May 2014.

Uppdaterat 2014-09-14
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum