HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in Foto: G. Franzén

Titel: Kontrollsystem för uppföljning av sättningar

Utförare: SGI
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Bo Lind

Sammanfattning
Vid byggande av vägar och järnvägar utförs olika typer av sättningsuppföljningar på objektet och i omgivningen, såväl med geoteknisk som med geodetisk mätteknik. Dagens mätsystem är dock inte alltid optimala t.ex bygger kontrollsystem för att mäta sättningar såväl ytligt (slangsättningsmätare och geodetisk mätning) som på djupet (bälgslangar) på att man har tillgång från markytan.

Syftet med detta projekt är att inventera förutsättningarna för att utveckla mätningarna av sättningsförlopp hos vägobjekt och mark i områden med lös jord. Inom projektet sammanställs och utvärderas internationella erfarenheter av alternativa geotekniska metoder för sättningsmätning på stora djup. På motsvarande sätt görs inventering av geodetiska mätningar, exempelvis från satellit, samt nationella erfarenheter från Sverige, t.ex Citybanan och Bana Väg i Väst.

Projektet ska sedan värdera om optimal långtidsuppföljning av sättningar kan erhållas genom en kombination av geodetisk och geoteknisk mätteknik tillsammans med exv. sättningsmätningar med satellit (InSAR). Slutligen ges förslag på uttestning av ny metod för sättningsmätning inom något aktuellt infrastrukturobjekt i Sverige.

Publicerat material
Slutrapporten finns publicerad på SGIs hemsida

Länk till rapport

Uppdaterat 2016-01-26
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum