HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in                                                                                                                                                                                                                            Foto: K. Hidsjö

Titel: Utveckling av JB-totalsondering för kontroll av KC-pelare

Utförare: NCC/KTH
Startår: 2014
Slutår: 2014
Kontaktperson: Stefan Larsson

Sammanfattning
Kvalitetskontroll och verifiering av hållfastet i installerade kalkcementpelare sker normalt med pelarsondering. Eftersom sonder lätt styr ur en pelare ska pelare längre än 6 m förborras. Förborrningen sker normalt med Jb krona men det finns ingen anvisning eller vägledning hur denna försondering ska ske mer än att ett hål ska skapas som pelarsonden kan styra i. Om man utför förborrningen som Jb-totalsondering där sjunk- och rotationshastighet hålls konstant bör sonderingskraften dock kunna relateras till pelarens hållfasthet. Vidar bör sonderingskraften kunna korreleras till sonderingskraften för pelarsonden även om brottmekanismerna troligtvis skiljer sig åt. Om överensstämmelsen är tillräckligt bra bör det vara möjligt att kunna använda totalsonderingen, som är betydligt enklare och mindre tidskrävande som ett komplement till pelarsonderingen.

Syftet med projektet är att validera tidigare utförda försök och testa huruvida resultat från Jb-totalsondering kan användas som komplement till traditionell pelarsondering för verifiering av hållfasthet. Projektet syftar vidare till att ge underlag för projektspecifik bedömning av kontrollbehov.

Publicerat material
Niclas Bergman och Stefan Larsson (2013). Alternativ metod for verifiering av hållfasthet hos kalkcementpelare. Bygg & teknik 1/13: 75-79.

Niclas Bergman and Stefan Larsson. (2013) Comparing column penetration and total-sounding data for lime-cement columns. Proceedings of the ICE - Ground Improvement, ahead of print http://dx.doi.org/10.1680/grim.12.00019

Johan Fransson (2011). A study of the correlation between soil-rock sounding and column penetration test data. MSc thesis 11/04, KTH Royal Institute of Technology.

Ladda ner slutrapporten från SBUFs hemsida

Uppdaterat 2018-05-02
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum