HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt


                                                                                                                                                                                                                           Foto: S. Larsson

Titel: Utveckling av förenklad beräkningsmetod för jordförstärkning (KC)

Utförare: Skanska/KTH
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Stefan Larsson

Sammanfattning
Idag utförs brottstadieanalys av kalkcementpelarförstärkningar med glidyteberäkningar där det antas full samverkan mellan pelare och omgivande lös jord. Den allt för enkla modellen och begränsningar avseende den hållfasthet som får utnyttjas i design har lett till påtagliga begränsningar för metodens användande. För att utveckla en analytisk beräkningsmodell måste brottförloppet och de brottmekanismer som uppkommer vara kända. Resultat från en framgångsrik pilotstudie (SBUF projekt) visar att en avancerad materialmodell för betong kan simulera brottförloppet för kalkcementpelare mycket väl.

Projektet utförs som ett seniorforskningsprojekt i ett samarbete KTH och Skanska Sverige AB. Projektet syftar till att öka kunskapen gällande brottmekanismer i horisontellt belastade kalk-cementpelarförstärkningar. Utifrån numeriska analyser av verkliga komplexa konstruktioner kan brottförlopp studeras och härledas och därmed kan en förenklad beräkningsmetodik utvecklas avsedd för att användas av branschen i stort. Inom projektet utförs simuleringar av komplexa fullskaliga geokonstruktioner för att kunna identifiera hela brottförlopp. Parallellt utvecklas en förenklad analytisk beräkningsmodell med målsättningen att den ska kunna användas vid daglig dimensionering.

Publicerat material
Stefan Larsson, Richard Malm, Benjamin Charbit, Anders Ansell (2012). Finite element modelling of laterally loaded lime-cement columns using a damage plasticity model. Computers and Geotechnics 44: 48-57.

Stefan Larsson, Richard Malm, Anders Ansell (2012) Numerisk simulering av lateralt belastade kalkcementpelare. Bygg & teknik 1/12: 25-28.

Uppdaterat 2014-09-14
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum