HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in


                                                                                                                                                                                                                           Foto: S. Larsson

Titel: Utveckling av förenklad beräkningsmetod för jordförstärkning (KC)

Utförare: Skanska/KTH
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Stefan Larsson

Sammanfattning
Idag utförs brottstadieanalys av kalkcementpelarförstärkningar med glidyteberäkningar där det antas full samverkan mellan pelare och omgivande lös jord. Den allt för enkla modellen och begränsningar avseende den hållfasthet som får utnyttjas i design har lett till påtagliga begränsningar för metodens användande. För att utveckla en analytisk beräkningsmodell måste brottförloppet och de brottmekanismer som uppkommer vara kända. Resultat från en framgångsrik pilotstudie (SBUF projekt) visar att en avancerad materialmodell för betong kan simulera brottförloppet för kalkcementpelare mycket väl.

Projektet utförs som ett seniorforskningsprojekt i ett samarbete KTH och Skanska Sverige AB. Projektet syftar till att öka kunskapen gällande brottmekanismer i horisontellt belastade kalk-cementpelarförstärkningar. Utifrån numeriska analyser av verkliga komplexa konstruktioner kan brottförlopp studeras och härledas och därmed kan en förenklad beräkningsmetodik utvecklas avsedd för att användas av branschen i stort. Inom projektet utförs simuleringar av komplexa fullskaliga geokonstruktioner för att kunna identifiera hela brottförlopp. Parallellt utvecklas en förenklad analytisk beräkningsmodell med målsättningen att den ska kunna användas vid daglig dimensionering.

Publicerat material
Stefan Larsson, Richard Malm, Benjamin Charbit, Anders Ansell (2012). Finite element modelling of laterally loaded lime-cement columns using a damage plasticity model. Computers and Geotechnics 44: 48-57.

Stefan Larsson, Richard Malm, Anders Ansell (2012) Numerisk simulering av lateralt belastade kalkcementpelare. Bygg & teknik 1/12: 25-28.

Uppdaterat 2014-09-14
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum