HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålarFoto: xx

Titel: Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Jelke Dijkstra

Sammanfattning
Syftet med projektet är att studera effekten av provkvalitet på möjligheten att prognostisera långtidsdeformationen.

När geotekniska analyser görs utifrån testresultat på störda prover, är noggrannheten i prognosen av deformationerna dålig, och ofta måste kostsamma jordförstärkningslösningar införas. Provkvalitet påverkar både styvheten vid små till medelstora töjningsnivåer och jordens hållfasthet.

Med förbättrad jordkarakterisering och mer representativ provtagning av hög kvalitet och testning, finns det en potential för stora kostnadsbesparingar och minskad risk för skador. Speciellt i kombination med numeriska analyser där moderna konstitutiva modeller appliceras. Men fram till nu har ingen försökt att kvantifiera provstörnings effekt på den faktiska prognosen av deformationen och nyttan av de nuvarande kriterierna för provkvalitet som används som svensk praxis.

Projektet syftar till att jämföra provkvaliteten mellan den svenska 50 mm kolvprovtagare och en referensblockprovtagare från Norge. Styvhet och krypegenskaper i K0- triaxial förhållanden bestäms på ett objektivt sätt, inklusive bedömning av prov kvalitet från testdata.

Publicerat material

M. Karlsson, A. Bergström, J. Dijkstra (2015) "Comparison of the performance of mini-block and piston samling in high plasticity clay" Technical report 2015:Jun30, Chalmers.

M. Karlsson, A. Emdal, J. Dijkstra (2016) "Consequences of sample disturbance when predicting long-term settlements in soft clay" Canadian Geotechnical Journal. Vol. 53

Uppdaterat 2016-12-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum