HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in


 Foto: G. Franzén

Titel: KC pelare i passiv zonen

Utförare: Skanska/KTH
Startår: 2013
Slutår: 2014 (delleverans)
Kontaktperson: Razvan Ignat

Sammanfattning
Projektet syftar till att fördjupa sig i kalkcementpelares verkningssätt och användbarhet vid stabilisering av temporära och permanenta schakter och slänter med (KC-pelare) i skjuv- och passiv zon.

Inom ramen för projektet utförs fullskalleförsök där schakt och belastning till brott utförs inom en stålspont installerad i lös lera och förstärkt med överlappande skivor av K/C pelare i passiv zon. Genom omfattande instrumentering av två stycken testområden kan genererade krafter i spontkonstruktion, rörelser, deformationer och spännings-töjningssamband i både den KC-pelarförstärkta jordvolymen och i den temporära konstruktionen studeras som en konsekvens av hur schaktarbetet inom och belastning bakom spont fortskrider. Genom att jämföra uppmätta krafter, rörelser och deformationer i varje test område kan KC-pelarnas inverkan i direkt skjuvzon och passiv zon dokumenteras

Publicerat material

Razvan Ignat, Sadek Baker, Stefan Larsson and Sven Liedberg (2015) Two- and three-dimensional analyses of excavation support with rows of dry deep mixing columns. Computers and Geotechnics 66: 16-30

Razvan Ignat, (2015) Field and Laboratory Tests of Laterally Loaded Rows of Lime-Cement Columns, Lic-avhandling, KTH

Uppdaterat 2015-09-10
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum