HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in


Foto: xxxx

Titel: Jordmodellering - hållfasthets och deformationsegenskaper

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Startår: 2013
Slutår: 2015
Kontaktperson: Tara Wood

Sammanfattning
Stora delar av Sverige täcks av lösa leror. Kostnaden för grundläggning på dessa leror är förhållandevis hög, och till exempel i infrastrukturprojekt står dessa för ca 20 % av den totala investeringskostnaden (SGI 1996). Utöver detta kan en tredjedel av byggfelskostnaderna (Sherwood 2011) attributeras till grundläggningen, där byggfelskostnader står för 2-20% av den totala investeringskostnaden (Ingvaldsen 2008). För att minimera konstruktionsfel och optimera grundläggningen måste vi därför finna bättre och mer tillförlitliga prognoseringsmetoder än de som använts traditionellt.

Detta forskningsprojekt undersöker om det går att få en mer tillförlitlig prognos genom att kvantitativt kontrollera varje steg som beskrivs i den geotekniska dimensioneringsprocessen av Sällfors (2009) i samband med djupa schakter i lösa leror.

Projektet omfattar olika Skandinaviska lösa leror och studerar faktorer som påverkar prognosen för djuper schakter, det vill säger idealisering, grundprofil och materialegenskaper (effekt av kvalitet), matematisk modell, effekt av olika typer av byggandet och jämförelser med verkligheten.

Publicerat material
Projektet finns publicerat i en intern arbetsrapport för BIG. Slutresultatet kommer att presenteras offentligt i samband med att Tara disputerar.

Uppdaterat 2016-01-26
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum