HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in


                                                                                                                                                                                                                 Foto: Jorge Yannie

Titel: Västlänken - dragförankringar med kohesionspålar

Utförare: Chalmers
Startår: 2013
Slutår: 2015
Kontaktperson: Claes Alén

Sammanfattning
Projektet studerar långtidsbeteende hos pålar belastade med statiska dragkrafter. Projektet ingår som en del av Västlänken, järnvägstunneln som ska byggas i Göteborg i en nära framtid. Beteendet relateras både till bärförmågan och tidsberoende deformationer hos påle-jord. Projektet är begränsat till förtillverkade betongpålar installerade i djupa lager av relativt homogena lösa leror som är kännetecknet för västkusten.

Djupa schakter i lös lera generar hävning och vattentryck under grundläggningen av tunnelen, pga av vattengradienten. Pålarna kommer att fungera som ett ankare system för dessa dragkrafter. Förståelse för långtidsbeteendet hos systemet påle-jord är viktigt för stora infrastrukturprojekt som Västlänken. Fenomen som krypning i leran och hållfasthetsutvecklingen påverkar funktionen hos den ovanliggande konstruktionen.

Resultaten kommer att bidra till optimering av nuvarande dimensioneringsmetoder för dragbelastade pålar. En ökad förståelse av problemställningen kommer att ge bättre tekniska lösningar och kostnadseffektivitet.

Publicerat material
Arbetet finns publicerat som en intern arbetsrapport för BIG. Slutresultatet kommer att presenteras i samband med att Jorge disputerar.

Uppdaterat 2016-01-28
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum