HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålar


Foto: xx

Titel: Stabilisering av Sulfidjord

Utförare: SGI
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Mattias Andersson

Sammanfattning
Stabilisering av sulfidjord har tidigare utförts i flera projekt i Sverige. I en del fall har resultatet i fält blivit betydligt sämre än vad laboratorieresultaten indikerat, vilket lett till en viss skepsis till metoden inom branschen. SGI har tidigare tillsammans med flera andra aktörer genomfört ett FoU- projekt avseende stabilisering av sulfidjord med fältlokal i Umeå med lyckat resultat, dvs. det visade sig möjligt att använda stabilisering som en jordförstärkningsmetod i sulfidjord. Trafikverket avser att under 2014 förstärka en befintlig vägsträcka på sulfidjord utanför Kalix (Gammelgården) med hjälp av stabilisering och ytterligare en sträcka väster om Haparanda (Keräsjoki) under 2015. Dessa objekt ger en möjlighet att utöka kunskapsnivån inom området.

Syftet med projektet är att från aktuella vägprojekt sammanställa och analysera utförda laboratorie- och fältinstallationer och göra jämförelser med resultat från tidigare utfört FoU-projekt (SGI Varia 597) samt baserat på de erfarenheter som finns lämna praktiska rekommendationer avseende stabilisering av sulfidjord.

Publicerat material
Slutrapport för projektet kan du ladda ner på SGIs hemsida.

Uppdaterat 2016-10-23
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum