HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
VIP-möte 2019-10-23/24
VIP-möte 2017-10-26
VIP-möte 2016-10-26
VIP-möte 2015-10-21
VIP-möte 2014-10-21
Workshops
BIG webbinarium

VIP-möte BIG 2014

21 Oktober, Hällsnäs (Göteborg)

Att det är ett VIP-möte innebär att dagen är fylld av Väldigt Intressanta Projektresultat som presenteras av BIGs VIP-personer, dvs. projektledare, forskare och utredare.

De forskningsresultat som BIG-projekten delredovisar vid dagen diskuterades. Främst presenterades forskningsresultat från projekt som kommer att avslutas under 2014/2015. Några av frågorna som diskuterades och delvis besvarades var: Fungerar grundvattensänkning i morän, vilka deformationsegenskaper har vi i krossmaterial, kan KC-pelare användas i passiv zonen, hur modellerar man hållfasthets och deformationsegenskaper?

Inbjudna till VIP-mötet var utöver styrelsen, representanter för respektive projekt samt Trafikverkets kontaktpersoner för projekten.


Dokumentation från VIP-möte

Agenda och deltagarförteckning

Projektpresentationer
- Förenklad beräkningsmetod jordförstärkning (KC) – Stefan L (K) 
- KC-pelare passiv zon – Razvan (L)
- Jordmodellering – hållfasthets- och deformationsegenskaper – Tara (L)
- Översyn sättningskrav väg och järnväg – Karin O (L)  
- Nyttan förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare – Jelke (L)
- Grundvattensänkning i morän – Tommy E (L)     
- LCC för geotekniska förstärkningsåtgärder – Stefan E (L)    
- Västlänken – dragförankring med kohesionspålar – Jorge (L)
- Prognos av deformationer i krossmaterial - Elin (L) 
- Utveckling av JB-total för kontroll av KC – Stefan L (L)
- Stabilisering sulfidjord – Mattias A (K)
- Deformationer undergrund tung trafik – Tommy E (K) 
- Kontrollsystem för uppföljning av sättningar – Bo L (K)  
Presentation / Sammanfattning 
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning'
PresentationSammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning
Presentation / Sammanfattning


Klicka på presentation för att se ppt-presentation från VIP-mötet
Klicka på sammanfattning för att få veta mer om projektet

Det är två olika typer av presentationer:
De projekt som är i slutskedet får möjlighet att presentera de viktigaste resultaten från sitt projekt på 15 minuter. Därefter sker en 15 minuter lång diskussion med styrelsen och övriga deltagare i VIP-mötet. (Markerade med L ovan)
Ytterligare några projekt får 10-15 minuter inklusive diskussion för att redovisa vad som är på gång och vad man förväntar sig uppnå. (Markerade med K ovan)


OM du har problem att ladda ner något dokument - pröva att uppdatera sidan (F5) och gör sedan ett nytt försök att ladda ner.

Uppdaterat 2014-10-23
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum