HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt

BIGs pågående projekt

Följande projekt pågå inom ramen för BIGs verksamhet.

För respektive projekt redovisas en kort sammanfattning.

För mer information kontakta angiven kontaktperson eller info@big-geo.se

 Projektnamn Projektutförare
On the fundamental relation between soil creep and cyclic pile-soil response CTH
Utformning av geotekniska undersökningar för en effektiv parameterutveckling Tyréns/KTH
Utveckling av Jb-totalsondering för kontroll av kc-pelare NCC/KTH
Sättningar - Sulfidjord SGI
Utveckling av förenklad beräkningsmetod för jordförstärkning (KC) Skanska/KTH
KC-pelare i passiv zonen del II Skanska/KTH
Tillförlitligare sättningsprognoser vid grundläggning med kalkcementpelare Skanska
Axially loaded piles CTH
Klassning befintlig väg- och järnvägsbank för planering av stabilitetshöjande åtgärder för ombyggnad SGI
BEST SOIL CTH
Långtidsdeformationer friktionsmaterial LTU
Provning stabiliserad jord Geofysika metoder SGI
Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank SGI
Tjälproblem lerterass  LTU
Modellering av bankfyllnad för höghastighetsjärnväg KTH
Packning av bank KTH
Deformation under high-speed rail on soft soil CTH
Förändring av jords egenskaper med tid under last SGI
Changes of properties by dynamic measurement LTU
Optimal design av träpålar LTU
Deformationer och brottmekanismer i Torv SGI

 


    Uppdaterat 2018-04-15
    Utskriftsvänlig sida
    Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
    Provided by Webforum