HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålar

BIGs avslutade projekt

Följande projekt pågå inom ramen för BIGs verksamhet.

För respektive projekt redovisas en kort sammanfattning samt referens till slutrapportering

För mer information kontakta angiven kontaktperson eller info@big-geo.se

 Projektnamn Projektutförare
Grundvattensänkning I morän  LTU
KC-pelare i passiv zonen Skanska/KTH
Kontrollsystem för sätningar SGI
Jordmodellering - hållfasthets och deformationsegenskaper
CTH
 Dragförankringar kohesionspålar CTH
 Erfarenheter från byggmetoder torv   SGI
 Stabilisering av sulfidjord SGI 
Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare
 CTH
 Inverkan av dynamisk trafiklast på stabilitet och sättningar i lösa jordar  SGI

 


    Uppdaterat 2022-03-02
    Utskriftsvänlig sida
    Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
    Provided by Webforum