HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
VIP-möte 2019-10-23/24
VIP-möte 2017-10-26
VIP-möte 2016-10-26
VIP-möte 2015-10-21
VIP-möte 2014-10-21
Workshops
BIG webbinarium

VIP-möte BIG 2015

21 Oktober, Slussen (Stockholm)

Även detta år så gjorde BIGs VIP-möte skäl för sitt namn. Det var utan tvekan än dag fylld av Väldigt Intressanta Projektresultat som presenteras och diskuterades av BIGs VIP-personer, dvs. projektledare, forskare och utredare.

Det är svårt att välja ut enskilda resultat men ett axplock utan rangordning:
- Vid "stora" avstånd mellan KC-skivorna så fungerar KC-pelaren som stämp, och du får inte ett block som samverkar.
- Sulfidjord är möjlig att stabilisera, men det krävs större mängd bindemedel
- Det är rimligt att det finns en korrelation mellan resultat från JB och kvalitet hos KC-pelaren.
- Miljöskäl gör att det inte längre är självklart att gräva ur torven för infrastrukturprojekt.
- Nya modeller behövs för hur vi beskriver torv, inte självklart att befintliga modeller som bygger på hur lera beter sig är relvanta.
- Inte heller en lera är så homogen som vi tror - beror på i vilken skala vi tittar!
- Vi borde få fram metoder så att vi i större utsträckning kan testa i fält, ger ett mer representativt resultat.
- Axelkonfiguration för lastbil, det som är positivt för vägbyggnad är negativt för undergrunden (geoteknik).
- Hur noga behöver vi egentligen mäta sättningar för en väg/järnväg? Siktar vi ibland på för stor noggranhet?

Inbjudna till VIP-mötet var utöver styrelsen, representanter för respektive projekt samt Trafikverkets kontaktpersoner för projekten.


Dokumentation från VIP-möte

Agenda och deltagarförteckning

Projektpresentationer
- BIG så här lång - Gunilla
- Parternas syn på BIG - Minna
- KC-pelare passiv zon – Razvan 
- Stabilisering av sulfidjord – Mattias A
- Provning av stabiliserad jord med geofysiska metoder - Per (BoW)

- Utveckling av JB-total för kontroll av KC - Stefan
- Byggmetoder Torv - Bo W
- Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare – Jelke
- Jordmodellering – hållfasthets- och deformationsegenskaper – Tara
- Grundvattensänkning i morän – Tommy E
- Dynamisk trafiklasts effekt på lösa jordar - Wilhelm
- Deformationer i undergrund av tung trafik - Tommy E   
- Kontrollsystem för uppföljning av sättningar – Bo L

- Västlänken – dragförankring med kohesionspålar – Jorge
- Jordarmering för olika typer av bankpålar - Rebecca
- Vibrationer från höghastighetsjärnväg - Carl
- Sammanfattning andra projekt - Gunilla
Presentation 
Presentation 
Presentation
Presentation
 
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation 

 Klicka på presentation för att se ppt-presentation från VIP-mötet
Mer om respektive projekt hittar du under fliken projekt/förstudier


 
Uppdaterat 2015-10-23
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum