HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt


Foto: G. Franzén

Titel: Tjälproblem lerterrass

Utförare: Luleå Tekniska Universitet
Startår: 2015
Slutår: 2016
Kontaktperson: Sven Knutsson

Sammanfattning
Problem har noterats på nybyggda vägar grundlagda i skärning på en lerterass, dvs på finkornigt aldrig fruset material och är relaterade till frysning och tining. Ortsaken är att frysfronten tränger ner i lerterassen under vintern varvid tidigare ofrusen lera fryser, vilket medför en konsolideringsprocess med tillhörande portrycksuppbyggnad och volymminskning. Processen liknar torrskorpebildning.

Lera som fryser och tinar aggregeras och får som regel en grövre struktur. Hur tjällyftningsegenskaperna förändras är inte känt. Resultatet kan bli att jorden blir såväl mera, som mindre, tjällyftningsbenägen.

I projektet klarläggs hur konsolideringseffekter utvecklas i lera samt hur tillhörande deformationer kan beräknas med hjälp av temperatur och traditionella geotekniska parametarar. Testning och utvärdering av tjällyftningsegenskaper före och efter frysning med varierande antal fryscykler och temperaturer genomförs i laboratorium. Utvärderingen sker med”segregation potential” storheten. Först utförs test på ofrusen lera och sedan på lera som genomgått varierande antal fryscykler och frysförlopp.

Delstudie genomförs ang effekt på tjäldjupet av konvektion i väg-/järnvägsbankar uppbyggda av öppen fyllning för att finna vilka temperaturer en lerterass utsätts för vid olika köldmängd. Sättningar till följd av frysningseffekterna kan då beräknas. Resultaten är av särskild betydelse för höghastighetsjärnvägar och andra sättningskänsliga
konstruktioner.

Publicerat material
Här ges efterhand som material publiceras inom projektet referenser samt i de fall det är möjligt en direkt länk till det publicerade materialet.

Uppdaterat 2015-11-30
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum