HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt


Foto: G. Franzén

Titel: Klassning befintlig väg- och järnvägsbank för planering av stabilitetshöjande åtgärder för ombyggnad

Utförare: SGI
Startår: 2015
Slutår: 2017
Kontaktperson: Karin Odén

Sammanfattning
Inom Trafikverket pågår ett arbete med att koppla status hos väg-/järnvägsbank m a p stabilitet till krav på förbättring. Under 2014 presenteras en statusrapport som redovisar tidigare utredningar och i det projektet genomförda studier avseende metodik för uppskattning av säkerhet/tillståndsbedömning/riskanalys för slänter/väg/järnväg.

Två nya metodiker presenteras och dessa ska nu testas i detta projekt genom beräkning och riskvärdering av minst två befintliga bankar. Jämförande studier görs med liknande pågående arbete på SGI med skredriskkartering inom SGI:s klimatanslag och på Statens Vegvesen i Norge. Detta för att identifiera intressanta och möjliga sätt att vidareutveckla metodikerna. Riskvärderingen/jämförelserna och förslag på klassificeringssystem presenteras i en slutrapport. Målsättningen är att kunna rekommendera en eller flera metoder för klassning av befintliga bankar.

Publicerat material
Här ges efterhand som material publiceras inom projektet referenser samt i de fall det är möjligt en direkt länk till det publicerade materialet.

Uppdaterat 2017-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum