HemOm BIGWorkshopProjektFörstudierUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
A2013-01 Sättningar sulfidjord
A2013-02 Beräkning KC
A2014-14 Cyclic pile-load response
A2014-19 Effektiv parameterutvärdering
A2014-20 JB total för KC
A2015-01 Axially loaded piles
A2015-05 Klassning befintlig vägbank
A2015-06 BEST SOIL
A2015-11 Långtidsdeformationer i friktionsmaterial
A2015-17 Provning stab jord Geofysik - del II lab
A2015-25 Tjälproblem lerterass
A2016-02 Modellering av bankfyllning
A2016-03 Packning av bank
A2016-05 Deformation under high-speed rail on soft soil
A2016-10 Förändring av jords egenskaper med tid under befintlig bank
A2016-11 Changes of properties by dynamic measurements
B2013-01 KC i passiv zon del II
B2015-21 Optimal design av träpålar
B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i Torv
Projekt under uppstart
BIG associerade projekt
Avslutade projekt
Foto: G. Franzén


Titel: Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Startår: 2016
Slutår: 2018
Kontaktperson: Carl Wersäll
Projektnr: A2016-03

Sammanfattning

Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg kommer att stora krav på utförande och material vid vibrationspackning av bergbankar för att uppnå tillräcklig packningsgrad och styvhet. Detta gäller särskilt i områden med lös undergrund då dess styvhet påverkar packningseffekten avsevärt. Det är inte känt i vilken utsträckning pålarnas styvhet påverkar packningen av banken och det är nödvändigt att i fält studera hur maximal packningsgrad ska åstadkommas.

Detta projekt syftar till att utarbeta ett packningsförförfarande som kan säkerställa att bankar för höghastighetsjärnväg erhåller tillräckligt hög packningsgrad för att klara krav på styvhet, nedbrytning, omlagring, sättningar och vibrationer för de grundläggningsförutsättningar som är aktuella. Projektet är en fortsättning på ett pågående doktorandprojekt som studerar frekvensstyrning av välten. Fullskaleförsök har visat att en större packningseffekt kan erhållas vid mindre energiåtgång genom en justering av vältens vibrationsfrekvens.

Packningen kan optimeras med ett noggrant val av vält, material och packningsförfarande samt med frekvensstyrning av vältens oscillator. Genom inhämtande av information från olika källor och, framförallt, fältförsök utarbetas rekommendationer för hur packningen ska utföras i praktiken. Projektet förväntas ge svar på vilken packningsgrad som kan uppnås i fält och hur detta ska åstadkommas samt verifieras.

Publicerat material
Här ges efterhand som material publiceras inom projektet referenser samt i de fall det är möjligt en direkt länk till det publicerade materialet.

Carl Wersäll. (2016) Frequency Optimization of Vibratory Rollers and Plates for Compaction of Granular Soil. TRITA-JOB PHD, ISSN 1650-9501; 1022, KTH Royal Institute of Technology.

Carl Wersäll and Stefan Larsson. (2013) Small‐Scale Testing of Frequency‐Dependent Compaction of Sand Using a Vertically Vibrating Plate. Geotechnical Testing Journal 36(3): 1‐10.

Carl Wersäll, Stefan Larsson, Nils Rydén and Ingmar Nordfelt. (2015) Frequency Variable Surface Compaction of Sand Using Rotating Mass Oscillators. Geotechnical Testing Journal 38(2): 1–10.

Carl Wersäll, Stefan Larsson and Anders Bodare. (2014) Dynamic Response of Vertically Oscillating Foundations at Large Strain,” Proc. of the 14th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Kyoto, Japan, pp. 643‐647.

Carl Wersäll, Ingmar Nordfelt and Stefan Larsson. Soil compaction by vibratory roller with variable frequency. Géotechnique, DOI 10.1680/geot./16-P-051.

Uppdaterat 2016-10-23
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum