HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Prioriterade forskningsinriktningar 2023

I inriktningsdokumntets del 3 hittar du beskrivning av de prioriterade forskningsinriktningarna 2023.

Nedan hittar du korta rubriker för respektive forskningsinriktning, men läs inriktningsdokumentet för att få hela beskrivningen. Titeln kanske har en liten annan innebörd än du tror.

Notera att precis som 2021 och 2022 så beskrivs Forskningsinriktning med hjälp av ett mål kompletterat med nyckelord och nyttor.

I den skiss som skickas in, ska sökande relatera till dessa nyckelord och nyttor.

 D Framtidens krav E Effektivt Byggande F Ny generation järnväg

Mål:

Ökad kunskap om framtidens krav på anläggningens funktion och underhåll utifrån förändringar i klimat och laster.

Mål:

Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Mål:

Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Uppdaterat 2022-05-09
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum