HemOm BIGSamverkanProjektbladUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2021
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Trafikverkets idéer inför utlysningen 2021

Trafikverket har inför BIG utlysningen presenterat sina tankar om behov och forskningsfrågor inom respektive prioriterad forskningsinsats 2021. Utförarnas uppgift är att i en projektskiss antingen bygga vidare på en av de forskningsfrågor som Trafikverket identifierat, eller komplettera med en egen

Utgångspunkten för skissen ska vara de prioriterade forskningsinsatserna som beskrivs med mål, nyckelord och förväntad nytta i inriktningsdokumntets del 3.


En beskrivning av idéerna hittar du i denna PDF.

För ytterligare information om respektive idé så hänvisas till angivna kontaktpersoner, se pdf.
Notera att för flera av idéerna handlar det även om att tillsammans med Trafikverkets kontaktperson identifiera den potentiella forskningsfrågan utifrån inriktningsdokument och den frågeställning/behov som Trafikverket har lyft.

Trafikverkets idéer.

 PF  Nr  Kort beskrivning
D Framtidens krav Bärighetspåverkan pga ökad hastighet och ökad tyngd på befintlig järnväg
D Framtidens krav  2 Bärförmåga/bärighetspåverkan samt förändring av materialegenskaper pga ökad totallast och fler axlar på befintligt vägnät.
D Framtidens krav  3 Dimensionering av kc-pelarförstärkning map spårvibrationer
E Effektivt byggande   4 Bitumenstabiliserad leca som lättfyllning
E Effektivt byggande  5 Multivariat statistik på KC-pelare 
E Effektivt byggande   6 Stabilisering/solidifiering av förorenad jord
E Effektivt byggande   7 Borrade pålar
E Effektivt byggande   8 Ekonomisk regleringsmodell vid totalentreprenader 
E Effektivt byggande   9 Långtidsuppföljning av sättningar
E Effektivt byggande   10 Uppföljning & Förstärkningsmetoder för befintliga JV bankar
E Effektivt byggande   11 Omgivningspåverkan –rekommendationer för planering och genomförande
E Effektivt byggande   12 Stora skruvpålar som grundläggningsmetod 
E Effektivt byggande  13 Schaktmassor – massförädling, stabilisering och andra sätt att förbättra schaktmassor. 
F Ny generation JVG  14 Järnvägsinducerade vibrationer av banvall grundlagd på kalkcemtpelarförstärkt lera -fält- och provfundament för utvärdering av dynamisk jord-struktur interaktion. 
F Ny generation JVG  15 Erfarenheter från LLP
F Ny generation JVG  16 Köldnedträngning vid konstruktioner 

Uppdaterat 2020-06-11
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum