HemOm BIGSamverkanResultatUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2022
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Trafikverkets idéer inför utlysningen 2022

Trafikverket har inför BIG utlysningen presenterat sina tankar om behov och forskningsfrågor inom respektive prioriterad forskningsinsats 2022. Utförarnas uppgift är att i en projektskiss antingen bygga vidare på en av de forskningsfrågor som Trafikverket identifierat, eller komplettera med en egen

Utgångspunkten för skissen ska vara de prioriterade forskningsinsatserna som beskrivs med mål, nyckelord och förväntad nytta i inriktningsdokumntets del 3.


En beskrivning av idéerna hittar du i denna PDF.

För ytterligare information om respektive idé så hänvisas till angivna kontaktpersoner, se pdf.
Notera att för flera av idéerna handlar det även om att tillsammans med Trafikverkets kontaktperson identifiera den potentiella forskningsfrågan utifrån inriktningsdokument och den frågeställning/behov som Trafikverket har lyft.

Trafikverkets idéer.

 PF  Nr  Kort beskrivning
D Framtidens krav Långsamt skred
E Effektivt byggande 2 Automatiserade metoder för avvikelser i inSAR
E Effektivt byggande  3 E-modul av stabiliserad jord´s beroende av deformationshastigheten i relation till ökade krav att
minska CO2-belastningen.
E Effektivt byggande 4 Bättre förutsättningar för utökad återanvändning av schaktmassor
F Ny generation JVG  5 Sättningsprognos av stabiliserade järnvägsbankar

Uppdaterat 2021-06-03
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum