HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Trafikverkets idéer inför utlysningen 2023

Trafikverket har inför BIG utlysningen presenterat sina tankar om behov och forskningsfrågor inom respektive prioriterad forskningsinsats 2023. Utförarnas uppgift är att i en projektskiss antingen bygga vidare på en av de forskningsfrågor som Trafikverket identifierat, eller komplettera med en egen

Utgångspunkten för skissen ska vara de prioriterade forskningsinsatserna som beskrivs med mål, nyckelord och förväntad nytta i inriktningsdokumntets del 3.


En beskrivning av idéerna hittar du i dennaPDF.

För ytterligare information om respektive idé så hänvisas till angivna kontaktpersoner, se pdf.
Notera att för flera av idéerna handlar det även om att tillsammans med Trafikverkets kontaktperson identifiera den potentiella forskningsfrågan utifrån inriktningsdokument och den frågeställning/behov som Trafikverket har lyft.

Trafikverkets idéer.

 PF  Nr  Kort beskrivning
D Framtidens krav Metodik för dimensionering av geokonstruktioner vid förekomst av kvicklera bör ses över.
D Framtidens krav  2 Studera strukturell uppbyggnad, mineralsammansättning och salthalt etc. för högsensitiv lera bildad i brackmarin miljö.
D Framtidens krav  4 Bestämning av hållfasthet, Sensitivitet/störningskänslighet och sprödhet i norrländska siltiga leror
D Framtidens krav  5 Är korrigeringen av skjuvhållfasthet konservativ?
D Framtidens krav  9  Laster på bef. o framtida geokonstruktioner i väg- o järnväg m.h.t. förändrat klimat.
D Framtidens krav 11   Stoppdrivningskriterier för vibrationsdrivna sponter
E Effektivt byggande 3 Köldinträngning -tråg och tunnelkonstruktioner
E Effektivt byggande  6 Stabilitetsanalys vid EPS i geokonstruktion
E Effektivt byggande 7 Indexförsök för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet från SGI? (FOI-idé att analysera vad som finns i databaserna).
E Effektivt byggande 10   Inblandningspelare med alternativa bindemedel -FOI underlag för ändring av regelverk.
F Ny generation JVG  8 Geodynamik med hänsyn till Nya Stambanor.

Uppdaterat 2022-05-09
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum