HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
Seminarium 2021-01-28
Seminarium 2020-01-30
Seminarium 2019-01-31
Seminarium 2018-02-01
Seminarium 2017-01-31
Seminarium 2016-01-26
Seminarium 2022-01-27
VIP möte
Workshops
BIG webbinarium


Plats:
Hotell C, Stockholm
Datum: 2018-02-01
Inbjudan: BIG Seminarium 20180201.pdf

Årligen presenterar BIG flera väl genomarbetade forskningsrapporter, där nya forsknings-resultat redovisas. Vid seminariet diskuterades hur forskningsresultaten direkt kan användas i pågående investerings- och underhållsprojekt. Det diskuterades även vad som krävs ytterligare för att resultaten ska bli tillämpade i branschen.Presentationer från seminariet samt länkar till rapporter

Inledning


Detta är BIG J. Ekström


Sättningar i finkorniga jordar


Länk till rapport som publicerats på SGI:s hemsida.

Forskarens presentation B. Vesterberg
Trafikverkets syn K. Spett
Branschens syn N. Thun


KC-pelare i passiv zon


Länk till artiklar som publicerats samt avhandling:
Behavior of braced excavation supported with rows of dry deep mixing columns (2016)
Two- and three-dimensional analyses of excavation support with rows of dry deep mixing columns (2015)
Lic. publicerad 2015

Forskarens presentation R. Ignat (Då resultat ännu inte publicerats officiellt, kan inte ppt delges)
Trafikverkets syn N. Dannewitz
Branschens syn T. Wood


Axiellt belastade pålar

Rapport

Forskarens presentation J. Dijkstra(Då resultat ännu inte publicerats officiellt, kan inte ppt delges)
Trafikverkets syn J. Axelsson
Branschens syn L. Jendeby


Sammanfattning av dagen

Sammanfattning
G. Franzén


Preliminär deltagarförteckning


 Har du frågor eller vill veta mer om BIG så hör av dig till info@big-geo.se 

 
Uppdaterat 2018-02-05
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum