HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
VIP-möte 2019-10-23/24
VIP-möte 2017-10-26
VIP-möte 2016-10-26
VIP-möte 2015-10-21
VIP-möte 2014-10-21
Workshops
BIG webbinarium
 

VIP-möte BIG 2019

23-24 Oktober, Hjortviken (Göteborg)

Den 23/24 oktober genomfördes BIGs årliga  VIP-möte där  Väldigt Intressanta Projektresultat som presenterades och diskuterades av BIGs VIP-personer, dvs. projektledare, forskare och utredare.

Inbjudna till VIP-mötet var styrelsen, representanter för respektive projekt samt Trafikverkets kontaktpersoner för projekten.

Under dagarna presenterades 10 stycken BIG projekt som inom kort kommer att presentera sina slutrapporter. Projektresultaten resulterade i många intressanta diskussioner och funderingar över hur resultaten kan användas.
Nedan kan du ladda ner de presentationer som kan göras allmänt tillgängliga. För en del projekt så väntar man på publicering i tidskrifter innan informationen kan delges allmänt.

Förutom projektresultat så resulterade onsdag eftermiddag/kväll i att 5 PERFEKTA BIG projekt togs fram. Det var fem mycket kreativa skisser som under torsdagens värderades utifrån kriterierna relevans, organisation, genomförbarhet och implementering.

Högst poäng av juryn fick ett projekt som fokuserade på frågan om vi dimensionerar för rätt last?

Det som noterades var att ett perfekt BIG projekt bl.a. kännetecknas av:
  • Gemensamt projekt med alla BIG parter
  • Tydliga gemensamma frågor
  • Alla BIG parter har spetskompetens att bidra med
  • Samverkan = minst två aktörer i samma uppgift
  • Väl avgränsad uppgift
  • Projekt i flera steg
  • Inga gränser – inkluderar fler i referensgruppPresentationer från VIP-mötet (några av dom är klickbara så att du kan ladda ner en pdf)

Inledning

PF A - Höghastighetsjärnväg

Packning av bank höghastighetsjärnväg                                        Carl Wersäll

Deformationer spår-platta grundlagd på platta i lös lera               Jelke Dijkstra


PF B - Hållbarhet och beständighet

ETUB – Egenskapsförändringar med tid under bank                    Karin Lundström

Effect of climate change on soft clay slopes                                  Carolina Sellin

Geokonstruktioners förändring                                                       Hjördis Löfroth


PF C - Ökad produktivitet

Optimal träpålar                                                                              Per Gunnvard

On the fundamental … cyclic-pile-soilresponse                              Minna Karstunen

Parameterutvärdering – hantering av osäkerheter                         Anders Prästings

Provtagning i varvig lera                                                                 Sölve Hov

Markvibrationer vid spontinstallation                                              Fanny Deckner 
Uppdaterat 2020-01-27
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum