HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
Seminarium 2021-01-28
Seminarium 2020-01-30
Seminarium 2019-01-31
Seminarium 2018-02-01
Seminarium 2017-01-31
Seminarium 2016-01-26
Seminarium 2022-01-27
VIP möte
Workshops
BIG webbinarium

 

BIG Seminarium 2020


30 januari Stockholm
 


 
Plats: 
Stockholm. WTC, Klarabergsviadukten
Datum: 2020-01-30

Program

Deltagarförteckning


Vid BIG seminariet 2020-01-30 diskuterades hur vi kan använda forskningsresultat från BIG-projekt i pågående investerings- och underhållsprojekt samt hur vi implementerar dem i branschen. Dagen var fylld med diskussioner utifrån forskarens, Trafikverkets och branschens perspektiv. De frågor som bl.a. berördes var: Vad händer med geokonstruktionens egenskaper när den utsätts för klimatlaster såsom ökad nederbörd och temperaturvariationer? Genom att titta på befintliga skadefall kan man se en del mönster, men hur kan vi i använda kunskapen? Det finns kunskap om vilka metoder som fungerar bäst för packning av bank. Men hur ställer vi krav i förfrågningsunderlag och hur följer vi upp i byggskedet, för att vi ska få rätt produkt? Kan vi använda Norrlandspålar i större utsträckning än idag? Kombinerat med geotextil, är det en jordförstärkningsmetod eller att betrakta som pålning?

Nedan finner du länkar till åhörarkopior från de presentationer som visades vid mötet.
För respektive projekt återfinns även länkar till rapporter/artiklar för varje projekt.


Inledning


Detta är BIG. C. Hultén 


Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster


Underlag: Projektrapport

Forskarens presentation H. Löfroth
Trafikverkets syn H. Güner
Branschens syn H. Garin


Hur ange krav, metod och kontroll för att säkerställa packning av bank? (HHJV)


Underlag: Artikel "Roller compaction of rock-fill with automatic frequency control"

Forskarens presentation C. Wersäll
Trafikverkets syn P. Zackrisson
Branschens syn L. Jendeby


Norrlandspålning, lätt bankpålning med träpålar – möjligheter till förbättrad design

Underlag:
Evaluation of triangular pile arrangement through a numerical study of the light embankment piling method.pdf

Numerical analysis of the mechanical behaviour of light embankment piling.pdf

Forskarens presentation P. Gunnvard
Trafikverkets syn G. Zweifell
Branschens syn J. Yannie/T. Wood


Sammanfattning av dagen

Öka användbarheten G. Franzén
Sammanfattning C. Hultén

Resultat från Mentometer
Noteringar mind-map 
(Noteringar med reservation att de är snabba noteringar vid mötet som kan inkludera fel eller misstolkas om man inte var med och hörde diskussionen)


 Har du frågor eller vill veta mer om BIG så hör av dig till info@big-geo.se 

 
Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum