HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Workshop
Workshop 2014-01-21
VIP-möte 2014-10-21
VIP-möte 2015-10-21
Seminarium 2016-01-26
VIP-möte 2016-10-26
Seminarium 2017-01-31
VIP-möte 2017-10-26
Seminarium 2018-02-01
Seminarium 2019-01-31
VIP-möte 2019-10-23/24
Seminarium 2020-01-30

BIG Seminarium 2020

30 januari, Stockholm
Plats: 
Stockholm. WTC, Klarabergsviadukten
Datum: 2020-01-30
Inbjudan: BIG Seminarium 20200130 PROGRAM.pdf

Vad händer med geokonstruktionens egenskaper när den utsätts för klimatlaster såsom ökad nederbörd och temperaturvariationer? Genom att titta på befintliga skadefall kan man se en del mönster, men hur kan vi i använda kunskapen? Det finns kunskap om vilka metoder som fungerar bäst för packning av bank. Men hur ställer vi krav i förfrågningsunderlag och hur följer vi upp i byggskedet, för att vi ska få rätt produkt? Kan vi använda Norrlandspålar i större utsträckning än idag? Kombinerat med geotextil, är det en jordförstärkningsmetod eller att betrakta som pålning?

Vid BIG seminariet diskuteras hur vi kan använda forskningsresultat från BIG-projekt i pågående investerings- och underhållsprojekt samt hur vi implementerar dem i branschen. Dagen kommer fyllas med diskussioner och den ger en möjlighet för dig som normalt sätt inte hinner läsa rapporterna att få inblick i de senaste forskningsresultaten.

Nedan finner du underlag för respektive projekt, så att du inför seminariet har möjlighet att själv bilda den en uppfattning om de resultat som kommer att presenteras.


Inledning


Detta är BIG


Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster


Underlag: Projektrapport

Forskarens presentation H. Löfroth
Trafikverkets syn H. Güner
Branschens syn H. Garin


Hur ange krav, metod och kontroll för att säkerställa packning av bank? (HHJV)


Underlag: Artikel "Roller compaction of rock-fill with automatic frequency control"

Forskarens presentation C. Wersäll
Trafikverkets syn P. Zackrisson
Branschens syn L. Jendeby


Norrlandspålning, lätt bankpålning med träpålar – möjligheter till förbättrad design

Underlag:
Evaluation of triangular pile arrangement through a numerical study of the light embankment piling method.pdf

Numerical analysis of the mechanical behaviour of light embankment piling.pdf

Forskarens presentation P. Gunnvard
Trafikverkets syn G. Zweifell
Branschens syn J. Yannie/T. Wood


Sammanfattning av dagen

Öka användbarheten G. Franzén
Sammanfattning C. Hultén


 Har du frågor eller vill veta mer om BIG så hör av dig till info@big-geo.se 

 
Uppdaterat 2020-01-27
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum