HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Projektspecifikationen: Kriterier vid utvärdering

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för den insända projektspecifikationen för att den ska behandlas av BIGs styrelse.

Projektskissen ska omfatta all information i enlighet med mallen samt följa de begränsningar avseende omfattning som anges i mallen.

Skall-kraven för BIG projekt ska vara uppfyllda [se Projektskiss]

För projektspecifikationen tillämpas följande utvärderingskriterier.

RELEVANS:
Projektets potential att bidra till de nyttor som beskrivs under aktuell PF.
Projektets potential att bidra till BIGs övergripande målsättning inklusive Agenda 2030.

GENOMFÖRBARHET
Vald metodiks genomförbarhet samt lämplighet för att nå för projektet uppsatta mål.

ORGANISATION
Projektorganisationens kapacitet att lösa uppgiften inom tidsramen (relevans avseende sammansättning, kompetens och tillgänglighet)

NYTTA/IMPLEMENTERING
I vilken grad beskriven implementering/nytta är relevant utifrån problembeskrivningen och hur genomförande säkerställer att förväntad nytta erhålls.MER-värde

Vid flera likvärdigt värderade projekt så bedöms följande faktorer ha ett mervärde:
- Projektorganisationen innebär en samverkan mellan flera olika aktörer.
- Projektet tar nytta av relevanta internationella kontakter och erfarenheter.
- Intresset från andra finansiärer

Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum