HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Projektspecifikation: Syfte och innehåll

 De projektskisser som prioriteras av styrelsen ska i efterföljande process utvecklas till en fullständig projektspecifikation.

Det är en två-stegs-process där det sker en dialog mellan utföraren och Trafikverkets FoI-handläggare.

Ett första utkast tas fram som ligger till grund för utvärdering av projektförslaget. Denna utvärdering behandlar perspektiven: Relevans, Genomförbarhet, Organisation, Nytta/implementering.
 
Projektspecifikationen ska upprättas i enlighet med den mall som BIG tillhandahåller för de projektskisser som ges möjlighet att gå vidare till detta steg.
Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum