HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

BIGs Inriktningsdokument 2023

BIGs inriktningsdokument består av tre olika delar med olika syften.

För att initiera och driva BIG projekt så ska hänsyn tas till alla tre delarna.

 DEL 1 Övergripande mål  Del 2 Allmänt Del 3 Prioriterat 

Beskriver BIGs övergripande mål, koppling till AGENDA 2030 samt till Trafikverkets forskningsportföljer.

Beskriver allmänt om hur BIGs projekt drivs samt processen med initiering och framtagande av projektspecifikation.
 
Beskriver de tre prioriterade forskningsinsatserna som är aktuella för kommande år.
DEL 1 DEL 2 DEL 3
Uppdaterat 2022-05-09
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum