HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Om BIG
BIGs mål
Inriktning
Styrelsen
Programkoordinator
Partners
Artiklar om BIG

Foto: P. Lundman

BIGs Inriktning

BIGs inriktning beskrivs i BIGs inriktningsdokument som fastställts av styrelsen 2020-04-27.

BIGs inriktningsdokument består av tre olika delar med olika syften.

För att initiera och driva BIG projekt så ska hänsyn tas till alla tre delarna.

 DEL 1 Övergripande mål  Del 2 Allmänt Del 3 Prioriterat 

Beskriver BIGs övergripande mål, koppling till AGENDA 2030 samt till Trafikverkets forskningsportföljer.

Beskriver allmänt om hur BIGs projekt drivs samt processen med initiering och framtagande av projektspecifikation.
 
Beskriver de tre prioriterade forskningsinsatserna som är aktuella för kommande år.
DEL 1 DEL 2 DEL 3
Uppdaterat 2021-04-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum