HemOm BIGSamverkanResultatUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
Workshops
BIG webbinarium
2021-02-05 Silt
2021-02-26 Släntstabilitet 3D
2021-03-26 Provtagningskvalitet
2021-04-23 KC långtidsegenskaper
2021-05-21 Torv Deformationer och brottmekanismer
2021-09-24 Klimatförändrings påverkan släntBIG webbinarium, 5 februari, 2021


BIG projekt A2019-01
Silt – utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning, etapp 1
Utförare: B. Vesterberg, SGI
FoI-handläggare: A. Bergvall, Trafikverket

Vill du redan nu läsa mer om projektet så hittar du rapporten på följande länk.

Här hittar du även ett projektblad.

Anmäl dig till webbinarium på följande länk.
Uppdaterat 2021-02-05
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum