HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Om BIG
BIGs mål
Inriktning
Styrelsen
Programkoordinator
Partners
Artiklar om BIG


                                                                                                                                                                                                                          Foto: G. Franzén
Om BIG
Den 1 januari 2014 etablerades ett nytt branschgemensamt forskningsprogram med fokus på geoteknik för väg och järnväg. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

Forskningsprogrammet kommer att medföra flera positiva injektioner: öka kunskapen som krävs för att möta kraven på en effektiv grundläggning, skapa förutsättningar för vidareutveckling av en innovativ forskning och utveckling samt skapa en ökad samverkan mellan akademi, institut, branschföretag och myndigheter.

Varför ett forskningsprogram?

Det finns ett behov av att förnya och förbättra såväl vägar som spårbunden trafik, utifrån både dagens och framtidens utmaningar. För detta krävs en ökad kunskap, nya innovativa lösningar och en fokusering på att lösa rätt problemställningar.

För att få en mer innovativ forskning och utveckling har Trafikverket tillsammans med sina partners valt att skapa ett branschgemensamt forskningsprogram. I programmet formuleras såväl målbild, inriktning, prioriting och finansiering av forsknings- och innovationsinsatserna gemensamt av aktörerna.

Forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets infrastruktur
Parterna som skapat bransch programmet är; Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Statens Geotekniska Institut, Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikverket.

Samtliga parter bidrar till finansieringen av forskningsprogrammet med Trafikverket som huvudfinansiär.

Dialog med branschen
För att identifiera de forskningsfrågor som i första hand bör prioriteras för att möta dagens och morgondagens krav vill vi ha en dialog med övriga aktörer i branschen. Årligen arrangeras workshopar där representanter från såväl entreprenörer, konsulter som byggherrar bjuds in.

I takt med att forskningsresultat kommer fram inom BIG, är målsättningen att skapa forum/mötesplatser för att diskutera resultaten med branschen och dess aktörer. Skälet är naturligtvis att vi vill att resultaten ska komma till nytta samt för att få bra möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum