HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
Seminarium 2021-01-28
Seminarium 2020-01-30
Seminarium 2019-01-31
Seminarium 2018-02-01
Seminarium 2017-01-31
Seminarium 2016-01-26
Seminarium 2022-01-27
VIP möte
Workshops
BIG webbinarium

 

BIG Seminarium 2021


28 Januari

Nu finns även presentationerna
Klicka på länken för respektive aktör.
Noteringar hittar du här
 


 
Plats: 
Digitalt
Datum: 2020-01-28


Inbjudan: PDF version  
Deltagare: BIG deltagarförteckning seminarium 2021 v20210126.pdf

Vad händer med markens egenskaper under en bank med tiden? Det uppstår markvibrationer när sponten installeras vibrodrivning, men spelar drivutrustningen någon roll? Kan man utvärdera markens egenskaper genom att tolka resultatet från spårlägesmätningar? Vilken deformation får man under en pålad platta som utsätts för långsiktig dynamisk belastning?

Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras vid BIG seminariet och vi får se om forskaren, Trafikverket och branschen är överens om svaren. Dagen kommer fyllas med diskussioner och den ger en möjlighet för dig som vanligen inte hinner läsa rapporterna att få inblick i de senaste forskningsresultaten.

Mer information nedan
För respektive projekt återfinns även länkar till rapporter/artiklar för varje projekt.

Inledning


Välkommen! Detta är BIG. K. Viking 

ETUB - Egenskapsförändringar med tid under bank  


Underlag: Projektrapporter
Huvudrapport
 
Rekommendation
Delrapport 1

Delrapport 2

Forskarens presentation K Lundström, B. Dehlbom
Trafikverkets syn K. Larsson
Branschens syn S. Hov


Markvibrationer i samband med vibrodrivning av spont - inverkan av driv utrustning


Underlag: Kommer

Forskarens presentation F. Deckner
Trafikverkets syn K. Viking
Branschens syn A. Beijer Lundberg


Utvärdering av markens egenskaper genom tolkning av spårlägesmätning

Underlag:
Majala, J.& Laue, J. (2019) Analysis of Vibration Measurements on Moving Trains. TRANSOILCOLD 2019 Transportation Soil Engineering in Cold Regions, 20-23 May 2019, St. Petersburg, RussiaForskarens presentation J. Majala
Trafikverkets syn J. Arvidsson
Branschens syn  H. Rosén


Deformationer spår-platta grundlagd på pålar i lös lera

Underlag: Kommer

Forskarens presentation J. Dijkstra
Trafikverkets syn J. Jonsson
Branschens syn 


Sammanfattning av dagen

Sammanfattning C. Hultén

 


 Har du frågor eller vill veta mer om BIG så hör av dig till info@big-geo.se 

 
Uppdaterat 2021-01-28
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum