HemOm BIGSamverkanResultatUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
Workshops
BIG webbinarium
2021-02-05 Silt
2021-02-26 Släntstabilitet 3D
2021-03-26 Provtagningskvalitet
2021-04-23 KC långtidsegenskaper
2021-05-21 Torv Deformationer och brottmekanismer
2021-09-24 Klimatförändrings påverkan släntBIG webbinarium, 26 februari, 2021


BIG projekt A2018-03
3D effekter i släntstabilitetsberäkningar
Utförare: J. Meng/H. Mattsson, LTU
FoI-handläggare: K. Viking, Trafikverket


Anmäl dig till webbinarium på följande länk.
Uppdaterat 2021-02-05
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum