HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Om BIG
BIGs mål
Inriktning
Styrelsen
Programkoordinator
Partners
Artiklar om BIG

BIGs mål

FOI-programmets mål formuleras enligt följande:

Målet är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur samt bidra till att FN:s globala mål uppnås, genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet


FoI-programmet förväntas även bidra till:
 Att en innovativ forskning och utveckling inom ämnesområdet åstadkommes och vidmakthålls
 Att det sker en ökad samverkan mellan akademi, institut, branschföretag och myndigheter
 Att utveckla kunskapen inom ämnesområdet för att möte kraven på effektiv byggande.


Följande av FN:s globala mål har identifierats som de där BIG har störst potential att bidra:

GM 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

GM 11. Hållbara städer och samhällen

GM 12. Hållbar konsumtion och produktion

GM 13. Bekämpa klimatförändring

Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum