HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Om BIG
BIGs mål
Inriktning
Styrelsen
Programkoordinator
Partners
Artiklar om BIG


                                                                                                                                                                                                                                     Foto: GeoVerkstan
BIGs Styrelse

Styrelsen uppgift är att:
 - Leda och besluta om programmets övergripande strategiska inriktning och prioriteringar. 
 - Ansvara för att programmets budget används i enlighet med Programmets ramar, inriktning och övriga villkor. 
 - Ansvara för att programkoordinator genomför sina arbetsuppgifter på avsett sätt. 
  - Precisera fokusområdenas inriktning och prioritera projekt inom de olika fokusområdena. 
 - Kontrollerar att (enskilda) projekt överensstämmer med och inryms i det beslutade inriktningsdokumentet och på så sätt godkänner att projekt ingår som en del i branschprogrammet. 
 - Ansvara för uppföljning av genomförda projekt och andra aktiviteter, rapportering m.m. 
 - Vara rekommenderande vid anslutning av nya parter till programmet. 
 - Ha ett övergripande ansvar för samverkan med andra organisationer inom programmets område.

Styrelsen består i dagsläget av följande ordinarie ledamöter:
Jan Ekström, Trafikverket (ordf.)
Lovisa Moritz, Trafikverket (v. ordf.)
Stefan Larsson, KTH
Yvonne Rogbeck, SGI
Sven Knutsson, LTU
Minna Karstunnen, Chalmers

Med följande personliga ersättare:
Morgan Axelsson, Trafikverket
Fredrik Johansson, KTH
Bo Westeberg, SGI
Jan Laue, LTU
Mats Karlsson, Chalmers


BIGs koordinator är adjungerad till styrelsemötena
Gunilla Franzén, GeoVerkstan (koordinator)

Uppdaterat 2016-09-25
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum