HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
13 januari 2014
BIG - Branschsamverkan i Grunden - Etablerat

Nytt forskningsprogram etablerat - Branschsamverkan I Grunden (BIG)

 
Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och SGI satsar gemensamt på forskning och utveckling inom Geoteknik för väg och järnväg. Ett branschgemensamt forskningsprogram har etablerats med målsättning att genom ett systematiskt utvecklingsarbete långsiktigt sänka kostnader för byggande och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar. Totalt beräknas forsknings- och utvecklingsprojekt motsvarande minst 60 miljoner genomföras inom ramen för forskningsprogrammets fyra första år (2014 till 2017). 

Forskningsprogrammet kommer att medföra flera positiva injektioner: öka kunskapen som krävs för att möta kraven på en effektiv grundläggning, skapa förutsättningar för vidareutveckling av en innovativ forskning och utveckling samt skapa en ökad samverkan mellan akademi, institut, branschföretag och myndigheter.

Dagens och framtidens utmaningar ställer krav på förnyelse och förbättring av såväl vägar som spårbunden trafik. För att skapa förutsättningar för innovativa lösningar och fokusering/prioritering har BIG:s partners valt att etablera ett forskningsprogram. Målbild, inriktning, prioriting och finansiering av forsknings- och innovationsinsatserna formuleras gemensamt av parterna.

Satsningen på ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av vägar och järnvägar, förutsätter en aktiv dialog med övriga aktörer i branschen. En dialog om behoven och implementering av framkomna resultat. För att skapa en grund för denna dialog bjuds branschen in till en workshop i samband med att BIG startar upp sin verksamhet i januari 2014.

För mer information kontakta:

Peter Lundman, ordförande, Trafikverket

Lovisa Moritz, Trafikverket

Minna Karstunen, Chalmers

Stefan Larsson, KTH

Sven Knutsson, Luleå tekniska universitet

Yvonne Rogbeck, SGI

Gunilla Franzén, Koordinator BIG, GeoVerkstan

Uppdaterat 2014-01-13
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
13 januari 2014
BIG - Branschsamverkan i Grunden - Etablerat
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum