HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
23 oktober 2014
VIP-möte 21 oktober - presentationer


VIP-möte BIG 21 oktober 2014

Årets VIP-möte genomfördes den 21 oktober på Hällsnäs utanför Göteborg.
Att det är ett VIP-möte innebär att dagen är fylld av Väldigt Intressanta Projektresultat som presenteras av BIGs VIP-personer, dvs. projektledare, forskare och utredare.

Det var en dag fylld med diskussioner av många intressanta forskningsresultat. För att bara nämna några diskussioner noterades i flera projekt betydelsen av provkvalitet inklusive hur/när provning genomförs. Att KC-pelare kan ha en positiv effekt i passiv zonen och att det kan finnas ett behov av att se över beräkningsmetoderna. LCC för geoteknik skapar en hel del frågeställningar på samma sätt som det finns flera frågeställningar att hantera inför byggnationen av höghastighetsjärnväg både när det gäller sättningskrav och krav på bankmaterialet.

Läs mer om VIP-mötet och de projekt som presenterades på följande länk.

Inbjudna till VIP-mötet var utöver styrelsen, representanter för respektive projekt samt Trafikverkets kontaktpersoner för projekten.

VIP-mötet är tänkt att bli ett årligt återkommande arrangemang.
Uppdaterat 2014-10-23
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
25 januari 2018
BIG seminarium 1 feb - underlag
17 december 2017
BIG seminarium 1 februari
27 oktober 2017
BIGs VIP-möte 2017
30 juni 2017
BIG utvärdering 2017
29 juni 2017
BIGs årsredovisning 2016
18 maj 2017
Utlysning - Ideér från Trafikverket
15 maj 2017
BIG ansökan 2018 öppnat
3 februari 2017
BIG seminarium - presentation
29 januari 2017
Artiklar om BIG
15 december 2016
Blockprovtagare - rapport publicerad
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum