HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
23 oktober 2014
VIP-möte 21 oktober - presentationer


VIP-möte BIG 21 oktober 2014

Årets VIP-möte genomfördes den 21 oktober på Hällsnäs utanför Göteborg.
Att det är ett VIP-möte innebär att dagen är fylld av Väldigt Intressanta Projektresultat som presenteras av BIGs VIP-personer, dvs. projektledare, forskare och utredare.

Det var en dag fylld med diskussioner av många intressanta forskningsresultat. För att bara nämna några diskussioner noterades i flera projekt betydelsen av provkvalitet inklusive hur/när provning genomförs. Att KC-pelare kan ha en positiv effekt i passiv zonen och att det kan finnas ett behov av att se över beräkningsmetoderna. LCC för geoteknik skapar en hel del frågeställningar på samma sätt som det finns flera frågeställningar att hantera inför byggnationen av höghastighetsjärnväg både när det gäller sättningskrav och krav på bankmaterialet.

Läs mer om VIP-mötet och de projekt som presenterades på följande länk.

Inbjudna till VIP-mötet var utöver styrelsen, representanter för respektive projekt samt Trafikverkets kontaktpersoner för projekten.

VIP-mötet är tänkt att bli ett årligt återkommande arrangemang.
Uppdaterat 2014-10-23
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
26 november 2015
BIG - Seminarium 26 januari
23 oktober 2015
BIG VIP-möte - bilder
17 augusti 2015
BIG projekt 2016
24 juni 2015
BIG projektskisser 2016
1 april 2015
BIG utlysning 2016 - öppnat
1 april 2015
BIG 2014 - visste du detta?
22 mars 2015
BIG - verktyg
9 december 2014
BIG projekt 2015 - rekommenderad
23 oktober 2014
VIP-möte 21 oktober - presentationer
4 april 2014
Öppen Utlysning
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum