HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
9 december 2014
BIG projekt 2015 - rekommenderad

Vid styrelsemötet den 9 december så beslutade BIGs styrelse att rekommendera följande projekt för finansiering 2015.

A2015:06 BEST SOIL: Soil modelling and parameter determination - Best practice guidelines

A2015:05 Klassning av befintlig vägbank för planering av stabilitetshöjande åtgärder för ombyggnad

A2015:26 Vibrationer vid höghastig-hetsjärnväg - State of the art - del 1 (Förstudie)

A2015:1 Long‐term benefits for axially loaded pile foundations

A2015:11 Deformationsprocesser med särskilt fokus på långtids-deformationer i krossmaterial och grovkornig friktionsjord

A2015:17 Provning av stabiliserad jord med geofysiska metoder

A2015:24 Erfarenheter från byggmetoder torv

A2015:25 Tjälproblem i lerterasser

Mer information om projekten kommer att publiceras under första kvartalet av 2015.
Uppdaterat 2015-01-11
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum