HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
22 september 2018
Ny Rapport JB-total för kontroll av KC
Nu har BIG projektet A2014-20 publicerat en rapport om möjligheterna att använda JB-total för kontroll av KC.

Rapporten hittar du på följande länk


Ur sammanfattningen

Den vanligaste metoden i Sverige för kvalitetskontroll av kalkcementpelare är pelarsondering. För pelare längre än ca 8 meter rekommenderas att en förborrning utförs eftersom pelarsonden lätt går ur pelaren. Förborrning utförs ofta med samma utrusning som med totalsondering. Konceptuellt sätt så torde det finnas en korrelation mellan sonderingskraften för de två metoderna som är av intresse att studera. Om det föreligger en tillräcklig god korrelation, så är det möjligt att använda endast totalsonderingen vilket mer än halverar kostnaden för kontrollen. Om totalsonderingen indikerar dåliga resultat kan pelarsonderingen utföras selektivt.

Syftet med arbetet som redovisas i denna rapport är att verifiera tidigare utförda försök och kvantifiera korrelationen mellan de två metoderna. Försöken utfördes i relativt unga pelare med syftet att studera korrelationen då pelarna inte uppnått full hållfasthet. Försöken utfördes på tre testplatser i samband med de markförstärkningar med KC-pelare som utfördes inom projekt Nynäsbanan Vega - Ny pendeltågsstation. Totalt sonderades 39 pelare.

I rapporten presenteras resultaten och olika typer av utvärderingar med kurvregressioner. Resultaten har stor spridning men är relativ lika på alla tre testplatser.

Resultaten visar att den största osäkerheten vid utvärderingarna är bedömning av stångfriktionen för totalsonderingen. I studien lyftes sonden varannan meter för bedömning av stångfriktionen men utvärderingen var inte entydig, det förekom stora variationer. Detta betyder att man bör bedöma stångfriktionen för varje enskild Jb-totalsondering. 
Uppdaterat 2018-09-22
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
25 januari 2018
BIG seminarium 1 feb - underlag
17 december 2017
BIG seminarium 1 februari
27 oktober 2017
BIGs VIP-möte 2017
30 juni 2017
BIG utvärdering 2017
29 juni 2017
BIGs årsredovisning 2016
18 maj 2017
Utlysning - Ideér från Trafikverket
15 maj 2017
BIG ansökan 2018 öppnat
3 februari 2017
BIG seminarium - presentation
29 januari 2017
Artiklar om BIG
15 december 2016
Blockprovtagare - rapport publicerad
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum