HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
25 augusti 2019
Rapport publicerad: Tjälproblem i lerterass
Nu finns den slutrapporten för BIG projektet om Tjälproblem i lerterass publicerad.

Rapporten kan du ladda ner på följande länk.


Några av de slutsatser som redovisas i rapporten är:

Frysning kan ske på terrass och därunder

  • Tidigare ofrusen lera fryskonsoliderar upp till ca 40 % för material med vattenkvoten 120 %
  • Mera lösa material kan uppvisa fryskonsolidering till upp mot 90-95%
  • Fryskonsolideringen är relaterad till materialets vattenkvot
  • Störst effekt efter första frysningen (mer än 80%)
  • All fryskonsolidering avslutade efter ca 10 -20 cykler
  • Lägsta vattenkvot man kan uppnå genom upprepad/frysning/tining är plasticitetsgränsen
  • Fryskonsolideringen är relaterad till relationen mellan vattenkvot och plasticitetsgräns
  • Tjällyftningsegenskaperna, i termer av SP-värde, ökar för leror efter frysning och tining
  •  I denna studie har det för leror noterats en ökning av SP med 150-350%, dvs en fördubbling av SP-värdet eller mer. En sådan ökning medför att klassningen av jorden kan förskjutas från tjälfarlighetsklass 3 till motsvarande klass 4.
  • Tjällyftningsegenskaper minskar för siltjordar efter frysning och tining. Uppmätt minskning i denna studie ligger i intervallet 80-100% av SP-värdet innan frysning

Uppdaterat 2019-08-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
22 september 2018
Ny Rapport JB-total för kontroll av KC
20 september 2018
Ny Rapport Bedömning av stabilitet för bankar
22 augusti 2018
BIG utlysning 2019 stängd
19 augusti 2018
BIG Referensgrupper
16 maj 2018
Trafikverket inspel till utlysningen
14 maj 2018
BIG utlysning 2019
25 januari 2018
BIG seminarium 1 feb - underlag
17 december 2017
BIG seminarium 1 februari
27 oktober 2017
BIGs VIP-möte 2017
30 juni 2017
BIG utvärdering 2017
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum