HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
25 augusti 2019
Rapport publicerad: Tjälproblem i lerterass
Nu finns den slutrapporten för BIG projektet om Tjälproblem i lerterass publicerad.

Rapporten kan du ladda ner på följande länk.


Några av de slutsatser som redovisas i rapporten är:

Frysning kan ske på terrass och därunder

  • Tidigare ofrusen lera fryskonsoliderar upp till ca 40 % för material med vattenkvoten 120 %
  • Mera lösa material kan uppvisa fryskonsolidering till upp mot 90-95%
  • Fryskonsolideringen är relaterad till materialets vattenkvot
  • Störst effekt efter första frysningen (mer än 80%)
  • All fryskonsolidering avslutade efter ca 10 -20 cykler
  • Lägsta vattenkvot man kan uppnå genom upprepad/frysning/tining är plasticitetsgränsen
  • Fryskonsolideringen är relaterad till relationen mellan vattenkvot och plasticitetsgräns
  • Tjällyftningsegenskaperna, i termer av SP-värde, ökar för leror efter frysning och tining
  •  I denna studie har det för leror noterats en ökning av SP med 150-350%, dvs en fördubbling av SP-värdet eller mer. En sådan ökning medför att klassningen av jorden kan förskjutas från tjälfarlighetsklass 3 till motsvarande klass 4.
  • Tjällyftningsegenskaper minskar för siltjordar efter frysning och tining. Uppmätt minskning i denna studie ligger i intervallet 80-100% av SP-värdet innan frysning

Uppdaterat 2019-08-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
29 juni 2017
BIGs årsredovisning 2016
18 maj 2017
Utlysning - Ideér från Trafikverket
15 maj 2017
BIG ansökan 2018 öppnat
3 februari 2017
BIG seminarium - presentation
29 januari 2017
Artiklar om BIG
15 december 2016
Blockprovtagare - rapport publicerad
12 december 2016
BIG seminarium 2017-01-31 Inbjudan
31 oktober 2016
BIG VIP möte 2016 - presentationer
23 oktober 2016
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord - slutrapport
28 juni 2016
BIG projektskisser -Besked
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum