HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
25 augusti 2019
Rapport publicerad: Tjälproblem i lerterass
Nu finns den slutrapporten för BIG projektet om Tjälproblem i lerterass publicerad.

Rapporten kan du ladda ner på följande länk.


Några av de slutsatser som redovisas i rapporten är:

Frysning kan ske på terrass och därunder

  • Tidigare ofrusen lera fryskonsoliderar upp till ca 40 % för material med vattenkvoten 120 %
  • Mera lösa material kan uppvisa fryskonsolidering till upp mot 90-95%
  • Fryskonsolideringen är relaterad till materialets vattenkvot
  • Störst effekt efter första frysningen (mer än 80%)
  • All fryskonsolidering avslutade efter ca 10 -20 cykler
  • Lägsta vattenkvot man kan uppnå genom upprepad/frysning/tining är plasticitetsgränsen
  • Fryskonsolideringen är relaterad till relationen mellan vattenkvot och plasticitetsgräns
  • Tjällyftningsegenskaperna, i termer av SP-värde, ökar för leror efter frysning och tining
  •  I denna studie har det för leror noterats en ökning av SP med 150-350%, dvs en fördubbling av SP-värdet eller mer. En sådan ökning medför att klassningen av jorden kan förskjutas från tjälfarlighetsklass 3 till motsvarande klass 4.
  • Tjällyftningsegenskaper minskar för siltjordar efter frysning och tining. Uppmätt minskning i denna studie ligger i intervallet 80-100% av SP-värdet innan frysning

Uppdaterat 2019-08-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
16 juni 2016
BIG projektskisser 2017
28 april 2016
Byggmetoder Torv - publicerad
10 april 2016
BIG utlysning 2017 - öppnat
26 januari 2016
Seminarie - presentationer
27 november 2015
Tre BIG rapporter publicerats
26 november 2015
BIG - Seminarium 26 januari
23 oktober 2015
BIG VIP-möte - bilder
17 augusti 2015
BIG projekt 2016
24 juni 2015
BIG projektskisser 2016
1 april 2015
BIG utlysning 2016 - öppnat
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum