HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
13 mars 2020
Extra ansökningstillfälle

BIG kan bli ännu större

Trafikverket har gett BIGs utförare möjlighet att komma in med ytterligare projektäskanden avseende initiativ som kan utföras under 2020. Nedan redovisas de olika typerna av projektäskande som kan komma i fråga.

1) Utvalda projektbeskrivningar som inte kom med i tidigare prioritering (utförarna har blivit informerade om vilka som gäller).
2) Finansiering för att möjliggöra att pågående BIG projekt forceras och i större utsträckning genomförs under 2020
3) Komplettera pågående BIG projekt med avgränsade tydliga aktiviteter som kan utföras i år
4) Ny projekt som kan utföras i år

Vill du veta mer så hör av dig till kontaktpersonen för den utförare du samverkar med, eller direkt till sekretariatet.

Underlag ska ha inkommit till sekretariatet senast den 25 mars.

Länk till formulär för att skicka in projektbeskrivning.


Uppdaterat 2020-03-13
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum