HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
13 mars 2020
Extra ansökningstillfälle

BIG kan bli ännu större

Trafikverket har gett BIGs utförare möjlighet att komma in med ytterligare projektäskanden avseende initiativ som kan utföras under 2020. Nedan redovisas de olika typerna av projektäskande som kan komma i fråga.

1) Utvalda projektbeskrivningar som inte kom med i tidigare prioritering (utförarna har blivit informerade om vilka som gäller).
2) Finansiering för att möjliggöra att pågående BIG projekt forceras och i större utsträckning genomförs under 2020
3) Komplettera pågående BIG projekt med avgränsade tydliga aktiviteter som kan utföras i år
4) Ny projekt som kan utföras i år

Vill du veta mer så hör av dig till kontaktpersonen för den utförare du samverkar med, eller direkt till sekretariatet.

Underlag ska ha inkommit till sekretariatet senast den 25 mars.

Länk till formulär för att skicka in projektbeskrivning.


Uppdaterat 2020-03-13
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
12 december 2016
BIG seminarium 2017-01-31 Inbjudan
31 oktober 2016
BIG VIP möte 2016 - presentationer
23 oktober 2016
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord - slutrapport
28 juni 2016
BIG projektskisser -Besked
16 juni 2016
BIG projektskisser 2017
28 april 2016
Byggmetoder Torv - publicerad
10 april 2016
BIG utlysning 2017 - öppnat
26 januari 2016
Seminarie - presentationer
27 november 2015
Tre BIG rapporter publicerats
26 november 2015
BIG - Seminarium 26 januari
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum