HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
22 april 2021
Nytt projektblad - Långtidsegenskaper KC-pelare
Nu finns ett nytt Projektblad publicerat, som redovisar resultaten från SGI:s projekt om utveckling av en metodik för bedömning av långtidsegenskaper för KC-pelare


A2018-20 Metodik för bedömning av långtidsegenskaper för KC-pelare
Utveckla en utrustning och metodik som ska göra det möjligt att laboratorium bedöma den kemiska åldringen av stabiliserade material (KC-pelare).

Nyckelord: Labskaleförsök, Lera, Inblandningspelare/stabilisering, Inblandning, Tid, Beständighet, Projektering


Fler projektblad hittar du här
Uppdaterat 2021-04-22
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum