HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
20 maj 2021
Projektblad om Torv

Nu finns ett projektblad som ger resultaten från BIG projektet om Torv.

B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i torv
Baserat på resultat av modellförsök detektera och beskriva uppkomna deformationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper.
Nyckelord: Labskaleförsök, Torv, Bank, Plattor/fundament, Armerade konstruktioner, Tid, Last, ULS: Brott i jord (stabilitet), SLS: Deformationer, Projektering
Uppdaterat 2021-05-20
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum