HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Samverkan
BIG seminarium
VIP möte
Workshops
Workshop 2014-01-21
BIG webbinarium

Workshop om framtidens forskningsfrågor inom Geoteknik

Workshop 21 januari, Stockholm 

Lokal: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Syftet med workshopen
Inför framtagandet av inriktningsdokumentet för arbetet i BIG, vill programmets parter ta del av branschens syn på vilka de viktigaste forskningsfrågorna är.

Fokus för diskussionerna låg på att identifiera forskningsfrågor avseende geoteknik med fokus på väg och järnväg inom följande Trafikverks portföljer:
Portfölj 1: Ett energieffektivt transportsystem
Portfölj 4: Robust och tillförlitlig infrastruktur
Portfölj 5: Mer nytta för pengarna

Notera att forskningsfrågorna berör alla skeden; planering, design, utförande och förvaltningDokumentation från workshopen

Inbjudan
Agenda och deltagarförteckning

Inledning - Peter Lundman, ordförande BIG, Trafikverket
Vad är tanken med BIG - Lovisa Moritz, vice ordförande BIG, Trafikverket

Vid workshopen presenterades tre större infrastrukturprojekt samt de forskningsfrågeställningar man identifierat inom ramen för respektive projekt.

Västlänken - Anders Hansson, Trafikverket
Höghastighetståg - Jan Ekström, Trafikverket
Slussen - Gary Axelsson, ELU

Därefter skedde en diskussion bl.a. utifrån en enkät som samtliga deltagare fått möjlighet att besvara innan workshopen.

Enkät samt sammanställning av enkätresultat
Presentation enkätresultat och erfarenhetsåterföring
Mind-maps från diskussionen

OM du har problem att ladda ner något dokument - pröva att uppdatera sidan (F5) och gör sedan ett nytt försök att ladda ner.
Uppdaterat 2014-07-18
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum