HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2023
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär

Projektskiss: Syfte, innehåll och utvärdering

  Projektskissen är det första steget i identifieringen av vilka  forskningsfrågor som BIG ska fokusera sina forskningsprojekt runt under kommande år.

Underlag för att skriva en skiss är inriktningsdokumentet där styrelsen har beskrivet ramen för tre olika områden:
- Framtidens krav
- Effektivt byggande
- Ny generation järnväg

Trafikverket har kompletterat med sina identifierade behov/frågor.

Projektskissen syfte är att utifrån dessa dokument beskriva frågan, varför den är prioriterad, metodiken för att genomföra projektet, förväntad nytta samt en skattning av kostanden.

Projektskiss är en SKISS, vilket innebär att det handlar om att beskriva sin idée. Alla detaljer om finansiering, samverkan, leveranser hanteras i nästa skede, om styrelsen finner att idéen är prioriterad att vidareutveckla.

BIG ser med fördel att många projektskisser kommer in från flera olika aktörer, för att få en bra bas att kunna prioritera de som har störst potential att lösa frågeställningarna.
   Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum