HemOm BIGSamverkanResultatUtlysningarLogga in
Utlysningar
Projektskiss
Projektskiss - Utvärdering
Projektspecifiktaion
Utvärderingskriterier
Vem kan söka?
Inriktningsdokument
Prioriterat 2022
Idéer Trafikverket
Ansökningsformulär
BIG skiss 2022

Ansökningsformulär 2022

Projektskissen ska insändas via detta formulär senast den 13 augusti, 2020

Notera att BIG inte kommer att behandla projektskisser som skickas in per e-post eller på annat sätt.

Uppstår det problem i samband med att du fyller i formuläret eller om du har frågor, kontakta info@big-geo.se

LÄNK till formulär

Här finns även för din information en pdf-version som visar vilken information som din projektskiss ska omfatta.

Skriv ut den - men notera att vi inte kommer att ta emot några projektskisser per e-post.
Alla måste skickas in via ovanstående digitala formulär.


Uppdaterat 2021-05-07
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum