Prioriterade forskningsinriktningar 2021

I inriktningsdokumntets del 3 hittar du beskrivning av de prioriterade forskningsinriktningarna 2021.

Nedan hittar du korta rubriker för respektive forskningsinriktning, men läs inriktningsdokumentet för att få hela beskrivningen. Titeln kanske har en liten annan innebörd än du tror.

Detta är speciellt viktigt i år, eftersom beskrivning av respektive forskningsinriktning har justerats jämfört med tidigare år. Forskningsinriktning beskrivs med hjälp av ett mål kompletterat med nyckelord och nyttor.

 D Framtidens krav E Effektivt Byggande F Ny generation järnväg

Mål:

Ökad kunskap om framtidens krav på anläggningens funktion och underhåll utifrån förändringar i klimat och laster.

Mål:

Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Mål:

Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Uppdaterat 2020-05-08