Prioriterade forskningsinriktningar 2018

I inriktningsdokumentets del 3 hittar du beskrivning av de prioriterade forskningsinriktningarna 2018.

Nedan hittar du korta rubriker för respektive forskningsinriktning, men läs inriktningsdokumentet för att få hela beskrivningen. Titeln kanske har en liten annan innebörd än du tror.

Länk till inriktningsdokument - Prioriterat 2018

Innan du ansöker bör du även bläddra igenom den allmänna delen av inriktningsdokumentet, som ger mer information om BIG-projekten. Hur de drivs, vilka krav som finns, hur information sprids och mycket mer.
Länk till allmän del - Inriktningsdokument Allmänt 

För att få en förståelse för BIGs övergripande mål och vad BIG eftersträvas, så bör du läsa även del 1 av inriktningsdokumentet - Övergripande mål.

 Nr  Kort beskrivning
PF A.1 Uppbyggnad av bank för höghastighetjärnväg
PF A.2 Effekter av dynamiska laster på bank inklusive undergrund samt ev. omgivningspåverkan av vibrationer
PF B.1 Effekt av tid
PF B.2 Effekt av klimat och miljö
PF B.3 Effekt av ökade laster
PF C.1 Tekniska lösningar
PF C.2 Hållbara produktionsmetoder

Uppdaterat 2017-06-29